Transatlantinio lakūno Felikso Vaitkaus autografas Panevėžio pradžios mokyklos Nr. 1 kronikoje. 1935.10.16. Panevėžio apskrities Gabrielės Petkevičaitės-Bitės viešoji biblioteka, F8-637

Objekto panaudojimo teisės: InC-EDU

Herojus

1935 metų spalio 15–17 dienomis Panevėžyje lankėsi Atlanto vandenyną perskridęs lakūnas Feliksas Vaitkus. Kaip rašė to meto spauda, 14 val. 42 min. Panevėžio geležinkelio stoties peronas ir aikštė buvo sausakimši, o „atvykusių svečių pamatyti publika, ir geležinkelio tvarkdarių nesulaikoma, lipo ant tvorų ir stogų“. Atvykusį svečią minia pasitiko ovacijomis, sveikinimo žodį tarė Panevėžio miesto burmistras Tadas Chodakauskas. Lakūnas su žmona lankėsi miesto pradinėse mokyklose bei gimnazijose, Pajuostyje, kur jo garbei vyko iškilmingas 4-ojo pėstininkų Lietuvos Karaliaus Mindaugo pulko paradas, Šaulių teatre susitiko su miesto visuomene. Sutiktas kaip tautos herojus F. Vaitkus su žmona buvo apdovanoti įvairiausiomis dovanomis, tarp kurių – ir tuo metu Panevėžio mergaičių gimnazijoje dirbusios poetės Salomėjos Nėries autografu ir specialiai jam sukurtu eilėraščiu „Atlanto nugalėtojui“.

Nuotraukoje – transatlantinio lakūno Felikso Vaitkaus autografas Panevėžio pradžios mokyklos Nr. 1 kronikoje. 1935.10.16. Panevėžio apskrities Gabrielės Petkevičaitės-Bitės viešoji biblioteka, F8-637