Paulius von Hindenburgas. Bundesarchiv, Bild 183-C06886. Iš: https://lt.wikipedia.org/wiki/Paul_von_Hindenburg

Objekto panaudojimo teisės: CC BY-SA

Paulius von Hindenburgas Panevėžyje

Pirmojo pasaulinio karo metais – 1917-ųjų rudenį – mūsų mieste lankėsi Pirmojo pasaulinio karo vyriausiasis vokiečių kariuomenės vadas Rytų frontui generolas feldmaršalas, būsimasis Vokietijos prezidentas (1925–1934) Paulius von Hindenburgas (Paul von Hindenburg). Panevėžietis inžinierius Petras Lelis savo atsiminimų knygoje „Lietuvos keliu“ (Toronto, 1973) taip aprašė šį įvykį: „Vokiečių karo frontas apie metus buvo sulaikytas ties Ryga, kuri buvo paimta tik 1917 m. rudenį. Tais metais vykdamas į Rygos frontą vyr. vokiečių kariuomenės vadas rytuose Hindenburgas buvo sustojęs Panevėžyje ir nakvojo Rosako viešbutyje. Jis atvyko traukiniu 10 val. vakaro. Gatvė nuo stoties buvo apstatyta kareiviais su degančiais žibintais, o turgavietėje (miesto centre) stovėjo išrikiuoti kareiviai su orkestrais. Išlipęs iš mašinos senas feldmaršalas su savo svita apėjo kareivių kolonas ir jam stabtelėjus, pasigirsdavo kareivių šūkiai. Apėjęs visas kolonas jis sugrįžo su savo svita prie viešbučio ir stovėdamas ant šaligatvio priėmė įgulos paradą, po to užlipo į antrą aukštą nakvynei.“

Nuotraukoje – Paulius von Hindenburgas. Bundesarchiv, Bild 183-C06886. Iš: https://lt.wikipedia.org/wiki/Paul_von_Hindenburg