Senasis Panevėžio TV bokštas. Foto Alvydo Ivoškaus. Iš: Panevėžys: mažasis didmiestis. 2006. P. 20

Televizija

Lietuvos gyventojų namuose pirmieji televizoriai pasirodė 1956 m., pradėjus veikti Rygos televizijos centrui, o 1957 metų balandžio 30 dieną transliuoti pradėjo ir Lietuvos televizija. Deja, transliacijų kokybė buvo prasta iki pat 1959-ųjų, kai buvo pastatyta ir pradėjo veikti Panevėžio retransliacinė stotis. Apie tai buvo pranešta „Panevėžio tiesoje“ (1959 01 14)  paskelbtoje Panevėžio ryšių kontoros informacijoje: „Nuo š. m. sausio mėn. 1 d. Panevėžyje pastoviai dirba televizinė retransliacinė stotis. Televizorių savininkai, gyvenantieji Panevėžio mieste ir rajone, privalo užregistruoti savo televizorius ir mokėti abonentinį mokestį. Miesto gyventojų televizoriai registruojami centriniame pašte (Respublikos 58), o kaimo – artimiausiame ryšių skyriuje. Vengiantieji registruoti televizorių baudžiami 100 rublių bauda“.

Po Lietuvos nepriklausomybės atkūrimo regionuose pradėjo kurtis vietinės televizijos. Pirmoji Panevėžio regioninė televizija – „Pan TV“ – įkurta 1990 metais. „KTV Plius“ – Panevėžio kraštui transliavusi televizija – buvo įkurta 2000 metais, o po metų mieste veikė jau trys regioninės televizijos – transliacijas visai Šiaurės Rytų Lietuvai pradėjo „Aukštaitijos televizija“. Nuo 2014 metų panevėžiečius savo išskirtinai pozityviomis naujienomis džiugina „Gerų naujienų televizija“ (GNTV), save pristatanti kaip „pirmąjį optimistinį kanalą Lietuvoje, kuriantį tik pozityvų turinį“. Šiuo metu tai vienintelis likęs nuolatinę savo programą kuriantis ir transliuojantis TV kanalas Panevėžyje.

Nuotraukoje – senasis Panevėžio TV bokštas. Foto Alvydo Ivoškaus. Iš: Panevėžys: mažasis didmiestis. 2006. P. 20