Penkių kūrėjų kelias

2022-uosius, Jono Meko metus, Jono ir Adolfo Mekų palikimo studijų centras baigia projektu „Penkių kūrėjų kelias“, skirtu Jonui ir Adolfui Mekams, Juozui Miltiniui bei Alfonsui ir Juozui Keliuočiams.

Panevėžio regione veikia trys palikimo studijų centrai – Jono ir Adolfo Mekų palikimo studijų centras (priklausantis Biržų r. savivaldybės Jurgio Bielinio viešajai bibliotekai), Juozo Miltinio memorialinis butas (priklausantis Panevėžio apskrities Gabrielės Petkevičaitės-Bitės viešajai bibliotekai) bei Juozo ir Alfonso Keliuočių palikimo studijų centras (nevyriausybinė organizacija, Rokiškis). Tikriausiai Lietuvoje nėra kito tokio regiono, kuriame greta esančiose savivaldybėse būtų įsikūrę panašaus pobūdžio institucijos, puoselėjančios penkių kūrėjų atminimą ir užsiimančios jo sklaida. 

Projektu „Penkių kūrėjų kelias“ siekiama šių trijose savivaldybėse esančių centrų veiklą bei lankytinus objektus, susijusius su Jonu ir Adolfu Mekais, Juozu Miltiniu, Juozu ir Alfonsu Keliuočiais, apjungti į vieną visumą. Tikimės ir viliamės, kad tiems, kuriems yra įdomūs šie penki kūrėjai, padėsime daugiau sužinoti apie išskirtinius menininkus, lengviau rasti jų įprasmintas vietas, smagiau keliauti, pažinti Panevėžio regioną per kultūrą.

Tinklapis kulturoskelias.lt skirtas – įvairių pomėgių ir amžiaus pavieniams keliautojams ir jų grupėms bei šeimoms, žingeidiems kultūros žinovams ir pradedantiems pažintį su J. ir A. Keliuočiais, J. ir A. Mekais ir J. Miltiniu.

Tinklalapyje rasite žemėlapį, kuris padės susiorientuoti trijuose maršrutuose, menininkų pristatymą, mini viktoriną, kontaktus.

Projekto vykdytojai:

Jono ir Adolfo Mekų palikimo studijų centras (Biržų rajono savivaldybės Jurgio Bielinio viešoji biblioteka)

Juozo ir Alfonso Keliuočių palikimo studijų centras (Rokiškio rajono savivaldybės Juozo Keliuočio viešoji biblioteka)

Juozo Miltinio memorialinis butas (Panevėžio apskrities Gabrielės Petkevičaitės-Bitės viešoji biblioteka)

Projektą iš dalies finansuoja Lietuvos kultūros taryba ir Biržų rajono savivaldybė.

Dizaino ir techninius sprendimus atliko VŠĮ „3 D Vilnius“.

Susipažinkite su nauju tinklalapiu: kulturoskelias.lt


Jono ir Adolfo Mekų palikimo studijų centro informacija