Lietuvos valstybės atkūrimo 10-mečio minėjimas

Lietuvos valstybės atkūrimo 10-mečio minėjimas Naujamiesčio miestelyje (Panevėžio r.). 1928 02 16. Panevėžio apskrities Gabrielės Petkevičaitės-Bitės viešoji biblioteka, Romo Kauniečio fondas F150

Objekto panaudojimo teisės: InC-EDU

Lietuvos valstybės atkūrimo 10-mečio minėjimas Naujamiesčio miestelyje (Panevėžio r.). 1928 02 16. Panevėžio apskrities Gabrielės Petkevičaitės-Bitės viešoji biblioteka, Romo Kauniečio fondas F150

Vasario 16-oji – išskirtinė diena, primenanti lietuvių tautai, kokia svarbi yra laisvė. 1928 m. Vasario 16-ąją Lietuva šventė savarankiško gyvenimo 10-metį. To meto spauda rašė, kad nebuvo Lietuvoje miesto, „miestelio, bažnytkaimio, bakūžės, kur šiokiu ar kitokiu būdu nebūtų pareikšta džiaugsmo dėl nepriklausomybės atgavimo. Beveik visur nepriklausomybės iškilmes ruošė tam tyčia iš įvairių organizacijų atstovų sudaryti komitetai. Komitetai daugumoj sudaryti Šaulių Sąjungos būrių iniciatyva, todėl beveik visur iškilmėms šauliai ir vadovavo.“ (Trimitas. 1928, nr. 8, p. 269–270)

Ne išimtis ir Panevėžio kraštas. Lietuvos valstybės atkūrimo 10-metis iškilmingai paminėtas Panevėžyje, Paįstryje, Karsakiškyje, Naujamiestyje ir kitur. Panevėžyje, pasak 1928 m. laikraščio „Panevėžio balsas“, Vasario 16-osios iškilmės pradėtos pamaldomis miesto bažnyčiose. Nepaisant pūgos, minia žmonių dalyvavo iškilmingoje eisenoje miesto gatvėmis. Kino teatruose „Iliuzija“, „Pasaulis“ ir „Apollo“ buvo demonstruojami kino filmai, skaitomos paskaitos. Šaulių teatre, Panevėžio valstybinėje gimnazijoje, Mokytojų seminarijoje vyko vaidinimai ir koncertai. Iškilmingo posėdžio metu pagerbti kovotojai, kritę už Lietuvos laisvę. Sutemus miestas gražiai iliuminuotas. Žmonių tą džiaugsmingą ir įspūdingą vakarą gatvėse buvo pilna iki vėliausios nakties.