Pakeliaukim po Aukštaitiją

Lietuvos valdovo Gedimino ir Didžiojo kunigaikščio tarybos 1323 m. spalio 3 d. sudarytoje taikos ir prekybos sutartyje su Livonijos ordinu užrašyta: „Štai tos žemės, kuriose mes nustatėme taiką: iš mūsų pusės – Aukštaičių ir Žemaičių žemė (lant to Eusteythen unde Sameyten), Pskovas ir visi rusinai, kurie yra mūsų valdžioje…“ Šią sutartį patvirtino popiežius, prisakydamas visiems jos laikytis. 1323-iaisiais, lygiai prieš 700 metų, Aukštaičių žemės vardas pirmą kartą plačiai nuskambėjo Europoje.

Lietuvos Respublikos Seimas 2023 m. paskelbė Aukštaitijos vardo 700 metų paminėjimo metais. Sukurtas Aukštaitijos metų ženklas (aut. Laimutė Varkalaitė), kuriame  panaudoti dviejų svarbių Aukštaitijos simbolių – žirgo ir pintinės juostos – siluetai. Jie persipina į neišardomą visumą, sujungdami laisvės, veržlumo (tai įkūnija žirgas) ir šeimos bei namų jaukumo (tai simbolizuoja juosta) idėjas.

Kupiškio viešosios bibliotekos Kraštotyros ir edukacijos skyriaus darbuotojos bibliotekos interneto svetainėje bei „Facebook“ paskyroje skelbs virtualių viktorinų ciklą „Pakeliaukim po Aukštaitiją“.

Pirmoji viktorina „BIRŽŲ KRAŠTAS”, skirta pažinčiai su Biržų kraštu ir biržiečiais.

Sėkmės atsakinėjant į klausimus.

Parengė Romualda Vasiliauskienė ir Lina Matiukaitė

Kupiškio rajono savivaldybės viešosios bibliotekos
Kraštotyros ir edukacijos skyrius