Panevėžio dramos teatro statybų pradžia

Panevėžio naujųjų teatro rūmų statybos aikštelė Lenino aikštės (dabar – Laisvės) rytinėje pusėje. [1965 m.]. Panevėžio apskrities Gabrielės Petkevičaitės-Bitės viešoji biblioteka, Kazimiero Vitkaus fondas FKV-342-5

Objekto panaudojimo teisės: InC-EDU

Panevėžio naujųjų teatro rūmų statybos aikštelė Lenino aikštės (dabar – Laisvės) rytinėje pusėje. [1965 m.]. Panevėžio apskrities Gabrielės Petkevičaitės-Bitės viešoji biblioteka, Kazimiero Vitkaus fondas FKV-342-5

Nuotraukoje – Panevėžio teatro rūmų statybos aikštelė Lenino aikštės (dabar – Laisvės) ir Elektros gatvės kampe. Čia, vietoje buvusio užstatyto kvartalo, kuris ypač nukentėjo baigiantis Antrajam pasauliniam karui, pagal architekto A. Mikėno projektą, atsižvelgiant į režisieriaus Juozo Miltinio pageidavimus, 1967 m. iškils naujieji Panevėžio teatro rūmai.

Ilgą laiką Panevėžyje teatras veikė nacionalizuotuose Šaulių namuose. Vėliau naujų rūmų statyba planuota Ryšių kontoros sklype (Respublikos g.), kalėjimo teritorijoje (P. Puzino g.). Planai liko neįgyvendinti, o naujų teatrų statyba buvo uždrausta.

Kadangi naujus kultūros namus buvo galima statyti, nuspręsta juos pastatyti teatrui. 1959 m. sudaryta komisija nustatė, kad tinkamiausia vieta kultūros rūmams statyti yra Lenino aikštės ir Elektros gatvės kampas. Panevėžio miesto vykdomasis komitetas 1959 m. balandžio 20 d. priėmė sprendimą Nr. 179, kuriuo Lenino a. ir Elektros g. kampe išskyrė 8914,0 m² žemės sklypą miesto kultūros rūmų statybai. Kultūros namų, kuriuose dirbs teatras, projektą parengė Miestų statybos projektavimo instituto Kauno filialas. Valstybinė komisija pastatą priėmė 1967 m. gruodžio 29 d. Teatrui pastatyti nauji rūmai oficialiai atidaryti 1968 m. vasario 17 d.