Motinos dienai artėjant

Būsimoji literatūrologė Vanda Zaborskaitė su savo mama Kamilija Zaborskiene. Panevėžys. Apie 1926–1927 m. Panevėžio apskrities Gabrielės Petkevičaitės-Bitės viešosios bibliotekos skaitmeninis archyvas

Objekto panaudojimo teisės: InC-EDU

Būsimoji literatūrologė Vanda Zaborskaitė su savo mama Kamilija Zaborskiene. Panevėžys. Apie 1926–1927 m. Panevėžio apskrities Gabrielės Petkevičaitės-Bitės viešosios bibliotekos skaitmeninis archyvas

Motinos diena – viena gražiausių pavasario švenčių, turinčių gilias tradicijas ne tik Lietuvoje, bet ir visame pasaulyje. Lietuvoje Motinos diena pirmą kartą oficialiai paminėta 1928 m. gegužės 6 d. Sovietmečiu ši šventė nebuvo minima. Antrosios Lietuvos nepriklausomybės laikotarpiu Motinos dienai buvo grąžintas (1990) šventės statusas ir ji paskelbta tautine švente.

Pristatome fotografiją, kurioje būsimoji literatūrologė Vanda Zaborskaitė įsiamžinusi su savo mama Kamilija Zaborskiene. Reikia pastebėti ypatingą profesorės pagarbą patiems artimiausiems – Tėvams. V. Zaborskaitė su meile prisimena mamą: „<…> mama buvo namų šeimininkė – namų dvasia per visą tą laiką. <…> Nors ir būdama farmacininkė, ji iki 1940 m. šio darbo nedirbo. Mama prižiūrėjo namus su didele meile, dideliu įsijautimu ir skoniu. Mėgo siuvinėti, daug rankdarbių buvo namuose, daug grožio pajautimo <…>“ (Iš: Zaborskaitė, Vanda. Reikia mokytis laukti šviesos: [pokalbis su literatūrologe, profesore Vanda Zaborskaite: rankraštis] / [kalbėjosi] Elvyra Pažemeckaitė. 2000 m. PAVB, Vandos Zaborskaitės fondas F127)

Iš šeimos atsinešta pagarba žmogui vedė V. Zaborskaitę per gyvenimą, lydėjo kūryboje ir susitikimuose.