Enrikas Kačinskas Juozo Miltinio palikimo studijų centre, 2013 m. Fotogr. Virginijaus Benašo. JMC fondas

Objekto panaudojimo teisės: CC BY

Aktoriui Enrikui Kačinskui – 75: „Džiaugiuosi, kad turėjau Mokytoją, darbą, žiūrovus“

Aktorius Enrikas Kačinskas šiais metais švenčia jubiliejinę sukaktį – birželio 9 d. jam sukanka 75-eri. Enrikas Kačinskas – legendinio režisieriaus Juozo Miltinio mokinys, viduriniosios kartos aktorius, „patekęs į Panevėžio dramos teatrą per patį jo žydėjimą“.

Gimė 1948 m. birželio 9 d. Laboje, Radviliškio r.

Vaikystėje gražiai piešė ir drožinėjo, jam buvo pranašaujama dailininko ateitis. Dar besimokydamas Naujamiesčio vidurinėje mokykloje pamatė keletą Panevėžio dramos teatro spektaklių ir susižavėjo teatru.

1965 m., būdamas devintokas, įstojo į Juozo Miltinio dramos studiją ir persikėlė į Panevėžį.

1967 m. baigė Panevėžio vakarinę vidurinę mokyklą. Tais pačiais metais priimtas į Panevėžio dramos teatrą (nuo 1995 m. Juozo Miltinio dramos teatras) aktoriumi. Atlikęs privalomą karinę tarnybą, grįžo dirbti į Panevėžio dramos teatrą (jau naująjį teatro pastatą). Teatre dirbo iki 2011 m.

Per keturis kūrybinius dešimtmečius sukūrė apie 130 įvairių vaidmenų. Aktorius pats neskaičiavo savo sukurtų vaidmenų, net ir paprasčiausias perėjimas per sceną buvo jam šventas ir svarbus dalykas. E. Kačinsko sukurti personažai ryškūs, charakteriniai, įtaigūs ir įdomūs.

Svarbesni vaidmenys, sukurti Panevėžio dramos teatro scenoje:

Virvalas – Vienuolio „Prieblandoje“ (rež. Juozas Miltinis), 1969 m.
Korbačijo – B. Jonsono „Volponė“ (rež. Juozas Miltinis), 1971 m.
Jorgenas Tesmanas – H. Ibseno „Heda Gabler“ (rež. Juozas Miltinis), 1972 m.
Kankalis – K. Sajos „Devynbėdžiai“ (rež. Vaclovas Blėdis), 1974 m.
Pijus – J. Grušo „Pijus nebuvo protingas“ (rež. Juozas Miltinis), 1974 m.
Vezinė – E. M. Labiche’o „Šiaudinė skrybėlaitė“ (rež. Juozas Miltinis), 1975 m.
Pranešėjas – Sofoklio „Edipas Karalius“ (rež. Juozas Miltinis), 1977 m.
Julijus – F. Hochwälderio „Nekaltasis“ (rež. Juozas Miltinis), 1979 m.
Pifas – M. Astrachan, J. Žukovskaja „Pifo nuotykiai“ (rež. Vaclovas Blėdis, Romualdas Urvinis), 1982 m.
Gastritas – A. Dudarevo „Vakaras“ (rež. Donatas Banionis), 1984 m.
Smuikininkas – J. Marcinkevičiaus „Katedra“ (rež. Saulius Varnas), 1988 m.
Duda – W. Myśliwskio „Medis“ (rež. Saulius Varnas), 1989 m.
Antanas Domantas – „Senojo gluosnio pasakojimai“ (pagal V. Dautartą; rež. Julius Dautartas), 1997 m.
Luka – M. Gorkio „Dugne“ (rež. Sigitas Račkys), 2004 m.
Žerontas – Molière’o „Skapeno klastos“ (rež. Rimantas Teresas), 2004 m.
Antonijas – P. de Beaumarchais „Figaro vedybos“ (rež. Algimantas Pociūnas), 2007 m.
Levanarda – V. Kupšio „Mamatė“ (Šatrijos Raganos apysakos „Sename dvare“ motyvais; rež. Vytautas Kupšys), 2007 m.
Pernaravičius – S. Šaltenio „Duokiškio baladės“ (rež. Algimantas Pociūnas), 2009 m.
Dirigentas – „Kreicerio sonata“ (pagal L. Tolstojų; rež. Saulius Varnas), 2009 m.

Daugiau kaip prieš dešimtmetį palikęs teatrą, E. Kačinskas stebina savo kitais talentais, kuriais prigimtis jį gausiai apdovanojo – piešia, drožinėja, augina įvairius augalus ir daržoves ir tiesiog džiugiai išpildo „svarbiausią kiekvieno žmogaus pareigą – gyventi“.

Sveikiname gerbiamą ir mylimą aktorių su gražia jubiliejine sukaktimi, džiaugiamės nuoširdžiu, šiltu ir šmaikščiu bendravimu su Jumis, linkime ilgų ir prasmingų gyvenimo metų!

Fotografijos iš Panevėžio apskrities Gabrielės Petkevičaitės-Bitės viešosios bibliotekos Juozo Miltinio memorialinio buto fondų, taip pat iš aktorės Reginos Kairytės asmeninio archyvo. Fotografijų autoriai – Kazimieras Vitkus, Virginijus Benašas, Giedrius Zaura, Ingrida Žilėnaitė ir neišaiškinti fotografai.

Parengta pagal Juozo Miltinio memorialiniame bute saugomą archyvinę medžiagą.

Regina Grigaliūnienė
Panevėžio apskrities Gabrielės Petkevičaitės-Bitės viešosios bibliotekos
Kultūros paveldo tyrinėjimo ir skaitmeninimo skyrius

Spektaklių nuotraukos