Anastazija Kanoverskytė-Sučylienė. Fotogr. P. Kaupelio. Panevėžys. PAVB, Anaztazijos Kanoverskytės-Sučylienės fondas F31

Objekto panaudojimo teisės: InC-EDU

Pasvalio rajono bibliotekos filialui – poetės vardas

Šių metų birželio 1 dieną Pasvalio Mariaus Katiliškio viešosios bibliotekos Norgėlų kaimo filialui suteiktas Anastazijos Kanoverskytės-Sučylienės vardas. Šiame filiale saugomas poetės dar 2004 metais dovanotų asmeninės bibliotekos knygų ir daiktų fondas.

A. Kanoverskytė-Sučylienė (1925–2020) – Pasvalio rajono kraštietė, poetė, eseistė, memuarų autorė, vertėja, politinė kalinė. Išleido eilėraščių rinkinius „Tarp nakties ir dienos“ (1994), „Tekėdama sustingo saulė“ (1995), „Ta giesmė neišgiedota“ (1999), „Atminties ravėjimas“ (2013), „Pilnas ilgesio gyvenimas“ (2015), poemą vaikams „Išpuikėliai vaikai“ (1998). 2005 metais apdovanota LDK Gedimino ordino Riterio kryžiumi.

Panevėžys Pasvalio kraštietės biografijoje taip pat užima svarbią vietą. 1956 metais grįžusi iš tremties įsikūrė Panevėžyje, dirbo „Ekrano“ gamykloje, kultūros namuose. Šiame mieste ji pragyveno net 38-erius metus, kai 1995 metų pradžioje išsikėlė į Klaipėdą pas dukterį. Panevėžio apskrities Gabrielės Petkevičaitės-Bitės viešojoje bibliotekoje saugomas jos rankraščių fondas.

Nuotraukoje – Anastazija Kanoverskytė-Sučylienė. Fotogr. P. Kaupelio. Panevėžys. PAVB, Anaztazijos Kanoverskytės-Sučylienės fondas F31.

Panevėžio apskrities Gabrielės Petkevičaitės-Bitės viešosios bibliotekos
Kultūros paveldo tyrinėjimo ir skaitmeninimo skyriaus informacija