Kviečiame dalyvauti konferencijoje „Iš Panevėžio praeities: aukštaičių tapatumo ženklai“

2023 m. lapkričio 23 d. Panevėžio kraštotyros muziejuje vyks konferencija „Iš Panevėžio praeities: aukštaičių tapatumo ženklai“, skirta Aukštaitijos metams paminėti

2023-iuosius LR Seimas paskelbė Aukštaitijos metais, nes būtent šiemet sukanka 700 metų, kai pirmą kartą istoriniuose šaltiniuose paminėtas Aukštaičių žemės, t. y. Aukštaitijos, vardas.

Lietuvos valdovas Gediminas ir Didžiojo kunigaikščio taryba 1323 m. spalio 2 d. sudarytoje taikos ir prekybos sutartyje su Livonijos ordinu (Livonijos vyskupais, Rygos miestu, Danijos karaliaus vietininku Šiaurės Estijoje bei jo vasalų pasiuntiniais) užrašė: „Štai tos žemės, kuriose mes nustatėme taiką: iš mūsų pusės – Aukštaičių ir Žemaičių žemė (lant to Eusteythen unde Sameyten), Pskovas ir visi Rusinai, kurie yra mūsų valdžioje…“. Šią sutartį patvirtino popiežius, prisakydamas visiems jos laikytis. Taigi, būtent 1323-aisiais Aukštaičių žemės vardas plačiai nuskambėjo Europoje.

Panevėžio kraštotyros muziejus Aukštaitijos metams paminėti lapkričio 23 d. rengia konferenciją, kurioje garsūs šalies istorikai, archeologai, etnologai, dialektologai, etnomuzikologai, dailėtyrininkai ieškos aukštaičių tapatybės ženklų ir bandys atsakyti į klausimą, koks yra aukštaitis.

Laukiame Jūsų lapkričio 23 d. muziejuje vyksiančioje konferencijoje „Iš Panevėžio praeities: aukštaičių tapatumo ženklai“.

PROGRAMA

10:00 Svečių sveikinimai.

10:30 Seniausi Aukštaitijos paminėjimai: nuo pirmosios žinios iki Gedimino. Istorikas, humanitarinių mokslų daktaras, Lietuvos istorijos instituto mokslo darbuotojas TOMAS BARANAUSKAS.

10:50 Aukštaičių aukurai ir jų hipotezė po 20 metų. Archeologas, humanitarinių mokslų daktaras, Klaipėdos universiteto Baltijos regiono istorijos ir archeologijos instituto profesorius VYKINTAS VAITKEVIČIUS.

11:10 Aukštaičių tapatumas ir jo tęstinumas nematerialaus kultūros paveldo raiškose. Etnomuzikologė, humanitarinių mokslų daktarė, Lietuvos nacionalinio kultūros centro Nematerialaus kultūros paveldo specialistė LORETA SUNGAILIENĖ.

11:30 Aukštaitija ir jos patarmės: kalbinės ir nekalbinės istorijos. Dialektologė, humanitarinių mokslų daktarė, Valstybinės lietuvių kalbos komisijos pirmininkė, Lietuvių kalbos instituto vyresnioji mokslo darbuotoja VIOLETA MEILIŪNAITĖ.

11:50 Kavos pertrauka ir parodos „Senosios aukštaičių vestuvės“ pristatymas.

12:30 Aukštaičių sutartines šiandien: aktualumas ir perspektyvos. Etnomuzikologė, Lietuvos teatro ir muzikos akademijos profesorė, habilituota humanitarinių mokslų daktarė, Nacionalinės Jono Basanavičiaus bei Nacionalinės kultūros ir meno premijų laureatė, sutartinių tyrinėtoja ir giedotoja DAIVA RAČIŪNAITĖ-VYČINIENĖ.

12:50 Užkalbėjimų pavadinimai Aukštaitijoje: įvairovė ir savitumas. Etnologė, humanitarinių mokslų daktarė, Lietuvių literatūros ir tautosakos instituto Sakytinės tautosakos skyriaus vyriausioji mokslo darbuotoja DAIVA VAITKEVIČIENĖ.

13:10 Užburtos aukštaičių etnografinės tekstilės grožio: seserų Glemžaičių palikimas. Dailėtyrininkė, humanitarinių mokslų daktarė, tekstilės menininkė, Lietuvos nacionalinio muziejaus Etninės kultūros ir antropologijos rinkinių skyriaus vedėja MIGLĖ LEBEDNYKAITĖ.

13:30 Aukštaitijos tapatybės ženklai Adolfo Sabaliausko-Žalios Rūtos kūryboje ir jų tąsa Biržų krašto muziejuje „Sėla“. Lituanistė, Biržų krašto muziejaus „Sėla“ ekskursijų vadovė IRUTĖ VARZIENĖ.

Panevėžio kraštotyros muziejaus informacija