Nuotrauka iš: https://www.lrytas.lt/lietuvosdiena/aktualijos/2019/01/13/news/laisves-premijos-laureatas-j-kadzionis-noretu-laidos-televizijoje-ir-vycio-8855554

Virtuali paroda 2023 m. Laisvės premijos laureatui pagerbti

Lietuvos Respublikos Seimas 2023 m. Laisvės premiją už nuopelnus kovoje dėl Lietuvos laisvės ir nepriklausomybės paskyrė rokiškėnui neginkluoto pasipriešinimo sovietų okupaciniam režimui dalyviui, pogrindinės spaudos leidėjui ir publicistui, politiniam kaliniui, Lietuvos Katalikų Bažnyčios Kronikos bendradarbiui Petrui Plumpai (g. 1939 m. Ratkūnų k., Rokiškio r.). Laisvės premija jam įteikta iškilmingo LR Seimo minėjimo metu 2024 m. sausio 13 d.

Už Lietuvos laisvės ir nepriklausomybės gynimą P. Plumpa 1999 m. buvo apdovanotas Vyčio Kryžiaus ordino Komandoro kryžiumi, 2000 m. – Lietuvos Nepriklausomybės medaliu.

Pagerbdamas Laisvės premijos laureatą, Lietuvos ypatingasis archyvas parengė virtualią parodą, kurioje eksponuojami Lietuvos SSR valstybės saugumo komiteto (KGB) dokumentai ir nuotraukos apie Petrą Plumpą, taip pat Lietuvos centrinio valstybės archyvo saugomos nuotraukos.

Pirmą kartą sovietų saugumo P. Plumpa buvo sulaikytas 1958 m. Apkaltinus dalyvavimu pogrindinėje moksleivių organizacijoje „Laisvę Lietuvai“, antisovietinių eilėraščių ir rašinių kūrimu, antisovietinių atsišaukimų platinimu, Lietuvos trispalvės vėliavos iškėlimu ant Petrašiūnų šiluminės elektrinės kamino ir kt., jis buvo nubaustas 7 m. laisvės atėmimo bausme. Kalėjo Dubravlage Mordovijos ASSR iki 1965 m.

Grįžęs iš lagerio P. Plumpa toliau tęsė antisovietinę veiklą, nelegaliai daugino ir platino religinę literatūrą, draudžiamą spaudą, prisidėjo prie pirmųjų pogrindinio leidinio „Lietuvos katalikų bažnyčios kronika“ numerių leidimo, dauginimo ir platinimo. 1973 m. sovietų saugumas jį suėmė antrą kartą. 1974 m. P. Plumpa buvo nubaustas 8 m. laisvės atėmimo bausme, ją atliekant griežto režimo pataisos darbų kolonijoje. Kalėjo lageriuose Permės srityje, kalėjime Čistopolio m., Totorijos ASSR. Į Lietuvą grįžo 1981 m. Nors pogrindžio veikloje nebedalyvavo, KGB jį sekė ir toliau.

Su dokumentais, liudijančiais P. Plumpos kovą už Lietuvos laisvę, kviečiame susipažinti virtualioje parodoje „Petro Plumpos antisovietinio pasipriešinimo atspindžiai KGB dokumentuose“

Parengta pagal Lietuvos vyriausiojo archyvaro tarnybos informaciją