Ona Konkulevičiūtė-Banionienė. Panevėžys, 1955 m. Fotogr. Kazimiero Vitkaus. PAVB FKV-398-25-2

Objekto panaudojimo teisės: InC-EDU

Onai Konkulevičiūtei-Banionienei – 100

Šiais metais minime Panevėžio dramos teatro aktorės, režisieriaus asistentės Onos Konkulevičiūtės-Banionienės (1924–2008) 100-ąsias gimimo metines.

Ona Konkulevičiūtė gimė 1924 m. vasario 24 d. Naujamiestyje, Panevėžio r. Dar būdama gimnazistė ėmė lankyti Juozo Miltinio dramos studiją. 1943 m. buvo priimta aktore į Panevėžio dramos teatrą. Vaidino ne tik režisieriaus Juozo Miltinio spektakliuose, bet ir kitų režisierių bei režisavusių aktorių pastatymuose – Vaclovo Blėdžio, Jono Aleknos, Gedimino Karkos, Eduardo Marcevičiaus. Per dvidešimt kūrybinių metų teatro scenoje sukūrė virš 30 vaidmenų. Vėliau nuo teatro taip pat nenutolo – po aktyvios aktorinės veiklos liko teatre ir nuo 1963 m. daugiausiai dirbo režisieriaus asistente.


Žymesni vaidmenys, sukurti Panevėžio dramos teatre:

Olga Trubnikova – K. Simonovo „Svetimas šešėlis“ (rež. Juozas Miltinis, Vaclovas Blėdis), 1949 m.
Nastė – I. Franko „Pavogtoji laimė“ (rež. Juozas Miltinis), 1949 m.
Palaška A. Korneičiuko „Ukrainos stepėse“ (rež. Vaclovas Blėdis), 1951 m.
Marcelė – J. Grušo „Dūmai“ (rež. Vaclovas Blėdis, Gediminas Karka), 1955 m.
Jevdokija Šubina V. Liubimovos „Jausmų ugdymas“ (rež. Jonas Alekna), 1958 m.
Barbara Munk V. Liubimovos „Akmeninė širdis“ (rež. Vaclovas Blėdis), 1960 m.
Irma Zarinia G. Priedės „Pirmasis Viki balius“ (rež. Gediminas Karka), 1961 m.
Gašica – I. Drutâ  „Kasa Marė“ (rež. Vaclovas Blėdis), 1962 m.
Ministerienė A. Venclovos „Gimimo diena“ (rež. Juozas Miltinis, Vaclovas Blėdis), 1965 m.
Ana Pavlovna I. Gončiarovo „Paprasta istorija“ (rež. Eduardas Marcevičius), 1982 m.

Sukūrė šeimą su kolega aktoriumi Donatu Banioniu, kartu užaugino du sūnus – Egidijų (1948–1993) ir Raimundą (g. 1957).

Ona Konkulevičiūtė-Banionienė mirė 2008 m. sausio 6 d. Vilniuje.

Nuotraukoje – Ona Konkulevičiūtė-Banionienė. Panevėžys,  1955 m. Fotogr. Kazimiero Vitkaus. PAVB FKV-398-25-2

Galerijoje – fotografijos iš Panevėžio apskrities G. Petkevičaitės-Bitės viešosios bibliotekos Juozo Miltinio memorialinio buto fondų.

Regina Grigaliūnienė
Panevėžio apskrities Gabrielės Petkevičaitės-Bitės viešosios bibliotekos
Kultūros paveldo tyrinėjimo ir skaitmeninimo skyrius