Birutė Titienė. Facebook.com nuotrauka

Metų kultūros darbuotojo vardas suteiktas Birutei Titienei

Panevėžio rajono savivaldybės taryba kovo 28 d. vykusiame posėdyje nusprendė Metų kultūros darbuotojo vardą suteikti Miežiškių kultūros centro direktorei Birutei Titienei.

B. Titienė Miežiškių kultūros centre dirba nuo 1989 metų, 29-erius metus eina direktorės pareigas. Jos vadovaujamai įstaigai suteikta aukščiausia kategorija.

Svarbiausi direktorės darbai skirti Miežiškių krašto kultūrinės veiklos tradicijų išsaugojimui, mėgėjų meno kolektyvų saviraiškai ir plėtrai, krašto kultūros reprezentavimui šalyje ir užsienyje.

B. Titienė koordinuoja kultūros centro ir jo padalinių rengiamų projektų kūrimą ir įgyvendinimą, telkia vietos bendruomenę kultūrinei veiklai, organizuoja šventes, įvairius renginius, aktyviai bendradarbiauja su seniūnija, švietimo ir kultūros įstaigomis, Panevėžio rajono ir Lietuvos kultūros centrais.

Kultūros centro darbuotojai bei mėgėjų meno kolektyvų nariai vertina ne tik profesinį B. Titienės meistriškumą, bet ir nuoširdų bendravimą su bet kokio amžiaus ir statuso žmonėmis, jos energiją, dalijimąsi idėjomis, atvirumą pasiūlymams, pastangas kurti darbui ir kūrybinėms veikloms palankų mikroklimatą.

Išskirtinių direktorės pastangų pareikalavusi pastarųjų metų veikla – Miežiškių kultūros centro pastato renovacija ir po jos vykęs patalpų įveiklinimas. 2017 m. pastatą uždarius pertvarkymams nenutrūko nė vieno mėgėjų meno kolektyvo veikla, tęstos renginių, švenčių tradicijos. Susitarus su vietos parapija, rasta patalpų, galimybių repetuoti, organizuoti renginius.

Direktorė kuria svarų indėlį kultūros centro mėgėjų meno kolektyvų ir meno darbuotojų pasiekimuose. Jos vadovavimo kultūros centrui laikotarpiu penki kolektyvai apdovanoti aukščiausiu šalies mėgėjų meno apdovanojimu „Aukso paukštė“.

Kiti svarūs pastarojo meto Miežiškių seniūnijos kultūros bendruomenės pasiekimai: kolektyvų dalyvavimas Dainų šventėse, vokalinių ansamblių „Alkupis“ bei „Raskila“, kapelų „Ratasai“ ir „Rudenėlis“, Miežiškių kultūros centro mėgėjų teatro laimėjimai tradiciniuose Panevėžio rajono ir šalies konkursuose, vokalinio ansamblio „Raskila“ laimėjimai tarptautiniuose konkursuose.

Didelis B. Titienės indėlis organizuojant vienus didžiausių Panevėžio rajono renginių – šalies naminės duonos kepėjų šventę „Visur duona su pluta“, Aukštaitijos regiono kapelų šventę-varžytuves „Kapelmaušis“.

Miežiškių kultūros centre skiriamas didelis dėmesys etninės kultūros plėtros veikloms, padedančioms stiprinti krašto kultūros identitetą, puoselėti etninės kultūros gyvosios tradicijos tęstinumą ir sklaidą.

Panevėžio rajono vardą garsina šie Miežiškiuose organizuojami renginiai: Panevėžio rajono pasakotojų konkursas „Pilimutės šposai“, šalies armonikininkių šventė-varžytuvės „Petronės armonika“, Panevėžio rajono folkloro festivalis „Par šilalį jojo“, Lietuvos vaikų ir moksleivių – lietuvių liaudies kūrybos atlikėjų – konkurso „Tramtatulis“ Panevėžio rajono turai.

2015 m. įsteigta Metų kultūros darbuotojo nominacija siekiama skatinti ir pagerbti rajono kultūros centrų darbuotojus ir vadovus už praktinės veiklos nuopelnus, kolektyvų pasiekimus, reikšmingiausius darbus kultūros srityje, etninės kultūros, dainų švenčių, mėgėjų meno puoselėjimą.

Panevėžio rajono savivaldybės informacija