Rokiškio kultūros centras. Nuotrauka iš: https://www.rokiskiokc.lt/apie-mus/

Rokiškio kultūros centrui – Kultūros ministerijos premija

Kultūros ministro įsakymu paskirtos Kultūros centrų premijos už pastarųjų penkerių metų aktyvią ir kryptingą veiklą.

Rokiškio kultūros centrui premija paskirta už vietos kultūrinio identiteto, tautinės savimonės stiprinimą, istorinės atminties aktualizavimą.

Už mėgėjų meno ir dainų švenčių tradicijų puoselėjimą ir sklaidą, už etninės kultūros ir nematerialaus kultūros paveldo populiarinimą premija skiriama Klaipėdos miesto savivaldybės etnokultūros centrui.

Kirtimų kultūros centras (Vilnius) premijuojamas už kūrybingą, novatorišką veiklą, skatinančią kultūrinės raiškos įvairovę, bei už profesionaliojo meno kūrimą ir sklaidą.

Šiomis premijomis siekiama skatinti kūrybingą ir efektyvią kultūros centrų veiklą, įvertinant savivaldybių ir kitų kultūros centrų pasiekimus, jų sukuriamas ir teikiamas kultūros paslaugas visuomenei. Kultūros centrų premijų skyrimo nuostatai numato premijavimą trijose atskirose srityse. Kasmet skiriamos trys premijos. Vienos premijos dydis – 70 bazinių socialinių išmokų (BSI).

Parengta pagal Lietuvos Respublikos kultūros ministerijos informaciją