Atminimo lenta Mokytojų seminarijai

Pastabos

Mokytojų seminarija Panevėžyje įkurta 1872 11 14. 1888 m. pastatyti nauji rūmai (dabar Panevėžio kolegija). Prie pastato, kur su pertraukomis veikė Mokytojų seminarija, 1996 m. atidengta memorialinė lenta.

Literatūra

Paškevičienė, Loreta. Paženklinta dar viena istorinė miesto vieta. Panevėžio balsas. 1996, birž. 6, p. 5.