Informacinė lenta, žyminti Vysk. Kazimiero Paltaroko gatvę

Pastabos

Kazimieras Paltarokas (1875 10 22–1958 01 03) – vyskupas. 1926 05 02 konsekruotas vyskupu. 1926–1957 m. – Panevėžio vyskupas. Jo rūpesčiu buvo pastatyta Panevėžio Kristaus Karaliaus katedra. 2018 m. informacinė lenta pastatyta prie K. Paltaroko gimnazijos jo vardu pavadintai gatvei pažymėti.

Literatūra

Mikučionytė, Raimonda. Informacinėmis lentelėmis panevėžiečiams primins iškilias asmenybes. Iliustr. Jūsų Panevėžys [interaktyvus]. Panevėžys, 2018, geg. 22 [žiūrėta 2019, lapkr. 20].
Prieiga internete: https://jp.lt/informacinemis-lentelemis-panevezieciams-primins-iskilias-asmenybes/