Julijono Lindės-Dobilo bareljefas

Pastabos

Julijonas Lindė-Dobilas (1872 11 15–1934 12 02 ) – rašytojas, kunigas, pedagogas. Nuo 1922 m. Panevėžio gimnazijos mokytojas, nuo 1927 m. – direktorius. Įkūrė moksleivių sambūrį „Meno kuopa“ ir jam vadovavo. Bareljefas – gimnazijos abiturientų ir jų tėvų dovana mokyklai.

Literatūra

Tallat-Kelpša, Vytautas. Atminimo lenta J. Lindei-Dobilui : [nuotrauka]. Skulptūra, tapyba, mažoji plastika. Panevėžys, 2005, p. 45.