Objekto panaudojimo teisės: InC-EDU

Šakojasi skulptoriaus Juozo Zikaro atžalos

Lietuviams nuo seno yra būdingas sėslumas, pastovumas. Toje pačioje vietoje nugyvendavo ištisos kartos. Atokaus Paliukų kaimo mažoje trobelėje gyveno Zikarų šeima. Vienintelis gausios šeimos gyvas likęs sūnelis Juozukas nebesitenkino vienodu, nusistovėjusiu valstietišku gyvenimu. Jis nenumaldomai troško mokslo, ypač gauti skulptūros pagrindus, tobulėti kaip žmogus. Per vargą, per užsispyrimą pasiekė Peterburgo meno akademiją ir tapo profesionaliu […]

Šviesuolių pasaulis

Panevėžio apskrities Gabrielės Petkevičaitės-Bitės viešosios bibliotekos kraštotyrininkai stengiasi ieškoti ir kaupti savo krašto istorijos rankraštinį palikimą. Nors yra nurodyta kaupimo pradžia 1991 metai, bet tai data, kada buvo įkurtas oficialus bibliotekos padalinys. O krašto istorijos faktų buvo galima užtikti įvairiose knygose, periodikoje, kituose šaltiniuose. Bibliotekininkai jau turėjo orientyrus, ne tik spausdintam kraštotyriniam palikimui, bet ir […]

Objekto panaudojimo teisės: InC-EDU

Teresė Mikeliūnaitė

Teresė Mikeliūnaitė gimė 1928 m. lapkričio 3 d. Panevėžyje Lietuvos savanorio šeimoje, aukso medaliu baigė Panevėžio mergaičių gimnaziją. 1948–1953 m. studijavo Vilniaus universitete Istorijos-filologijos fakultete lietuvių kalbą ir literatūrą. Vilniaus universiteto studijų draugai ir dėstytojai pranašavo jai mokslininkės karjerą, bet Teresė pasirinko vidurinės mokyklos mokytojos vietą Troškūnuose. Nuo 1960 metų – Anykščių Antano Baranausko ir […]