Visi leidiniai

Seno kunigo pasakojimai

Knyga apie Šventojo Sosto rūmų kapelioną, Katalikiškojo Prano Daunio fondo prezidentą, ilgametį Panevėžio Kristaus Karaliaus katedros kleboną, Panevėžio Šv. Juozapo senelių globos namų statytoją ir mecenatą, kunigą monsinjorą Juozapą Antanavičių. Pateikiami jo prisiminimai, grožinė kūryba.

Peržiūrėti leidinio aprašymą elektroniniame kataloge

Visi leidiniai