Visi leidiniai

Arkitektas Lionginas Šepka

Katalogas

Leidinyje pristatoma garsiausio XX a. Lietuvos dievdirbio Liongino Šepkos (1907–1985) kūryba – publikuojama per 150 darbų fotografijų, menotyrininkės dr. Alės Počiulpaitės straipsnis ir muziejininkės Marijonos Mieliauskienės įžanginis žodis.

Peržiūrėti leidinio aprašymą elektroniniame kataloge

Visi leidiniai