Visi leidiniai

Atsiminimai apie Pumpėnus

Knygoje skelbiami prisiminimai apie Pumpėnų miestelį ir jo gyventojus tarpukariu. Leidinys parengtas miestelio jubiliejui ir pagrindinės autorės Kotrynos Kavaliauskaitės-Buračienės (1914–2008) 100-mečiui.

Peržiūrėti leidinio aprašymą elektroniniame kataloge

Visi leidiniai