Visi leidiniai

Aukštaitijos dailė = Art of Aukštaitija

2020 : Asmenybių kartoteka

Tradicinės, kas dvejus metus vykstančios, Panevėžio regiono profesionaliuosius vizualinio meno kūrėjus pristatančios parodos katalogas, kuriame – 2020 metais parodoje dalyvavusiųjų darbai.
Leidinyje pateiktų kūrinių autoriai: Alis Balbierius, Monika Dirsytė, Raimondas Gailiūnas, Ramūnas Grikevičius, Evaldas Ivanauskas, Osvaldas Juška (1960-2020), Savirija Kaziūnaitė, Remigijus Kriukas, Sigitas Laurinavičius, Juozas Lebednykas, Giedrius Mazūras, Darius Misiūnas, Irina Nosova, Stasys Povilaitis, Rimvydas Pupelis, Egidijus Radvenskas, Girmantas Rudokas, Tomas Rudokas, Diana Rudokienė, Saulius Saladūnas, Artūras Stančikas, Indrė Stulgaitė-Kriukienė, Povilas Šiaučiūnas, Marija Šileikaitė-Čičirkienė, Martynas Vilimavičius, Giedrius Zaura.

Peržiūrėti leidinio aprašymą elektroniniame kataloge

Visi leidiniai