Visi leidiniai

Balčikoniečiai pogrindinėje jaunimo sąjungoje

Gedimino ir Mindaugo Rastenių istorija

Apie mediką ir ateitininkų veikėją Vincentą Rastenį, jo sūnus Gediminą Rastenį ir Mindaugą Rastenį, baigusius Panevėžio Juozo Balčikonio vidurinę mokyklą, dalyvavusius pogrindinės antisovietinės organizacijos „Lietuvos jaunimo sąjunga“ veikloje.

Peržiūrėti leidinio aprašymą elektroniniame kataloge

Visi leidiniai