Visi leidiniai

Bibliotheca Lituana. T. 4: Privačioji raštija ir egodokumentinis paveldas

Straipsnių rinkinys: [konferencijos medžiaga, Panevėžys, 2015 09 07]

Leidinyje publikuoti 2015 m. spalio 7 d. Panevėžio apskrities Gabrielės Petkevičaitės-Bitės viešojoje bibliotekoje vykusios XVI mokslinės konferencijos „Privačioji raštija ir egodokumentinis paveldas: nuo silva rerum iki šiuolaikinių socialinių tinklų“ pranešimai. Konferencija organizuota bendradarbiaujant su Vilniaus universiteto Komunikacijos fakulteto Bibliotekininkystės ir informacijos mokslų institutu.

Publikuotų straipsnių ir apžvalgų autoriai – istorikai, knygotyrininkai, muziejininkai, bibliotekininkai, atstovaujantys įvairias kultūros paveldo saugojimo ir tyrimų institucijas. Leidinyje nagrinėjami egodokumentikos kilmės ir raidos klausimai, aptariami lituanistiniai egodokumentų telkiniai Lietuvos ir užsienio atminties institucijose, jų paieškos, tyrimų, viešinimo problemos ir ypatumai. Ypatingas dėmesys skiriamas Panevėžio regiono egodokumentikai, jos rinkiniams, tyrimo bei identifikavimo problemoms, turinio sąsajoms su tapatumu, vietos, šeimos bei giminės, emocijų istorijai.

Leidinį skaitykite čia.

Leidinio sudarytojas Arvydas Pacevičius.

Peržiūrėti leidinio aprašymą elektroniniame kataloge

Visi leidiniai