Visi leidiniai

Dienynas, 1918–1941 m.

Kn. 2 : 1926 m. liepos 1-oji – 1934 m. balandžio 30-oji

Kunigo Antano Pauliuko (1868–1941), kilusio iš Teresdvario (Panevėžio r.), dienoraščio, rašyto 1918–1941 m., antroji dalis. Didžiausia dienoraščio vertybė – autoriaus reguliariai kasdien fiksuojama tarpukario Lietuvos provincijos kasdienybė.

Knygą parengė ir išleido Lietuvos istorijos institutas. Panevėžio apskrities Gabrielės Petkevičaitės-Bitės viešoji biblioteka – šio leidinio išleidimo partnerė, iš A. Pauliuko archyvo savininko Jono Puko pasiskolinusi ir nuskenavusi dienyno sąsiuvinių originalus, kurie depozito teise šiuo metu saugomi bibliotekoje.

Peržiūrėti leidinio aprašymą elektroniniame kataloge

Visi leidiniai