Visi leidiniai

Dienynas, 1918–1941 m.

Kn. 3 : 1934 m. gegužės 1-oji – 1941 m. vasario 23-ioji

Kunigo Antano Pauliuko (1868–1941), kilusio iš Teresdvario (Panevėžio r.), dienoraščio, rašyto 1918–1941 m., trečioji dalis. Didžiausia dienoraščio vertybė – autoriaus reguliariai kasdien fiksuojama tarpukario Lietuvos provincijos kasdienybė.

Knygą parengė ir išleido Lietuvos istorijos institutas. Panevėžio apskrities Gabrielės Petkevičaitės-Bitės viešoji biblioteka – šio leidinio išleidimo partnerė, iš A. Pauliuko archyvo savininko Jono Puko pasiskolinusi ir nuskenavusi dienyno sąsiuvinių originalus, kurie depozito teise šiuo metu saugomi bibliotekoje.

 

Visi leidiniai