Visi leidiniai

Dienynas, 1918–1941 m.

Kn. 1 : 1918 m. rugsėjo 1-oji – 1926 m. birželio 30-oji

Kunigo Antano Pauliuko (1868–1941), kilusio iš Teresdvario (Panevėžio r.), dienoraštis, rašytas kone kasdien daugiau kaip 20 metų. Tai tikra Lietuvos provincijos ir to meto žmogaus pasaulėvaizdžio gyvenimo kronika, kurioje buvo aprašoma viskas: ne tik įspūdžiai, patirti nuolatinėse kunigavimo vietose – Troškūnuose, Pakruojyje, Teresdvaryje, bei klajonės po kaimynines ir tolimesnes parapijas, bet ir tai, ką jis – žingeidus nedidelio miestelio klebonas, galėjo sužinoti apie pasaulį.

Knygą parengė ir išleido Lietuvos istorijos institutas. Panevėžio apskrities Gabrielės Petkevičaitės-Bitės viešoji biblioteka – šio leidinio išleidimo partnerė, atkreipusi Lietuvos istorijos instituto mokslininkų dėmesį į vertingą bibliotekos rankraštyne saugomo dienyno kopiją,  iš A. Pauliuko archyvo savininko Jono Puko pasiskolinusi ir nuskenavusi dienyno sąsiuvinių originalus, kurie depozito teise šiuo metu saugomi bibliotekoje.

Peržiūrėti leidinio aprašymą elektroniniame kataloge

Visi leidiniai