Visi leidiniai

Dievo garbei, sielų išganymui

Kunigo Antano Mikonio (1906–1969) gyvenimas ir veikla. Šilų bažnyčios istorija

Leidinys skirtas Panevėžio rajono Šilų bažnyčioje 1938–1963 m. klebonavusio kunigo Antano Mikonio pastoracinei, kultūrinei, švietėjiškai veiklai atskleisti. Publikuoti jį pažinojusiųjų atsiminimai.

Peržiūrėti leidinio aprašymą elektroniniame kataloge

Visi leidiniai