Visi leidiniai

Dievui, parapijai, Lietuvai

Kunigo švietėjo Jono Katelės biografinė apybraiža

Knygoje pateikiama kunigo, švietėjo, daraktoriaus, draudžiamosios lietuviškos spaudos platinimo, slaptųjų lietuviškų vakarų ir lietuvių mokyklų organizatoriaus Jono Katelės (1831–1908) beletrizuota gyvenimo ir veiklos apžvalga.

Peržiūrėti leidinio aprašymą elektroniniame kataloge

Visi leidiniai