Visi leidiniai

Edvardas Kriščiūnas

Mokslinių straipsnių rinkinys, skirtas [istoriko, humanitarinių mokslų daktaro] Edvardo Kriščiūno atminimui

Panevėžio rajono kraštiečiui (gimė 1954 m. Naujamiestyje) E. Kriščiūnui skirtas leidinys. Jame – istoriko mokslinės ir visuomeninės veiklos apžvalga, jo darbų bibliografija ir dvylika Lietuvos mokslininkų straipsnių, analizuojančių Lietuvos istorijos laikotarpį nuo LDK iki XX a. antrosios pusės.

Peržiūrėti leidinio aprašymą elektroniniame kataloge

Visi leidiniai