Visi leidiniai

Gamyba Panevėžyje 1940–1990 metais

Faktai ir veidai

Inžinieriaus, socialinių mokslų daktaro Broniaus Kačkaus monografijoje pateikta Panevėžio miesto materialinės gamybos 1940–1990 m. apžvalga, techninių ir ekonominių duomenų, paminėti tų laikų įmonių vadovai ir kiti asmenys, supažindinama su jų biografijomis. Leidinyje gausu to laikotarpio nuotraukų.

Peržiūrėti leidinio aprašymą elektroniniame kataloge

Visi leidiniai