Visi leidiniai

Į skubančio laiko delnus

Pasvalio literatų klubo „Užuovėja“ almanachas 25-erių metų veiklos sukakčiai

Tai šeštoji bendra Pasvalio krašto literatų knyga, leidžiama pažymint klubo „Užuovėja“ veiklos 25-metį. Joje publikuojama 34 klubo narių kūryba, pagerbiami išėjusieji – buvę šio klubo nariai.

Peržiūrėti leidinio aprašymą elektroniniame kataloge

Visi leidiniai