Visi leidiniai

Iš Panevėžio praeities: antisovietiniai ir alternatyvūs judėjimai

XXII konferencijos pranešimai [2020 11 05, Panevėžys]

Panevėžio kraštotyros muziejaus organizuotos konferencijos pranešimų medžiaga. Konferencijoje pranešimus skaitė Algirdas Jakubčionis, Nerija Putinaitė, Greta Kėvelaitienė, Egidija Ramanauskaitė, Nomeda Simėnienė, Ramutė Rachlevičiūtė, Emilija Raibužytė-Kalninienė, Evita Feldentāle.

Peržiūrėti leidinio aprašymą elektroniniame kataloge
Leidinio turinį galite peržiūrėti čia

Visi leidiniai