Visi leidiniai

Iš Panevėžio praeities : Juozas Zikaras ir jo kultūrinė aplinka

XXIII konferencijos pranešimai pranešimai

Leidinyje publikuoti Panevėžio kraštotyros muziejaus surengtos konferencijos, skirtos Juozo Zikaro metams, pranešimai.

Peržiūrėti leidinio aprašymą elektroniniame kataloge

Visi leidiniai