Visi leidiniai

Iškilieji lietuviai Fricas Šaudinis ir Jonas Lelis

Pasaulinės reikšmės medicinos atradėjai

Dalis knygos skirta mūsų kraštiečiui (gimė Skaistgiriuose, Panevėžio r.) gydytojui Jonui Leliui (1914–2011) – pateikta jo gyvenimo bei mokslinių darbų apžvalga.

Peržiūrėti leidinio aprašymą elektroniniame kataloge

Visi leidiniai