Visi leidiniai

Istorija ir atmintis

Autorės atsiminimų knyga apie savo tėvą Juozą Sadzevičių – Lietuvos kariuomenės karininką, sovietinės okupacijos auką, mamą Prancišką Sadzevičienę (Žalnieriūnaitę) – ilgametę Panevėžio miesto mokyklų pedagogę.

Peržiūrėti leidinio aprašymą elektroniniame kataloge

Visi leidiniai