Visi leidiniai

Katalikė moteris – tikėjimo ir lietuvybės skleidėja

Pasvalio katalikių moterų draugijos 100-mečiui

Knygoje apžvelgiamas Pasvalio katalikių moterų draugijos šimtmečio kelias, pristatomi draugijos veiklos tikslai ir kryptys. Tai trečioji knyga apie šios draugijos veiklą (pirmoji išleista 2016, antroji – 2019 metais).

Peržiūrėti leidinio aprašymą elektroniniame kataloge

Visi leidiniai