Visi leidiniai

Kelias nuo Mokytojų seminarijos iki Panevėžio kolegijos

Skiriama Panevėžio mokytojų seminarijos I laidos (1925 m.) 90-mečiui ir Lietuvos valstybės 100-mečiui

Šio Panevėžio kolegijos leidinio sudarytojos – Lionė Lapinskienė, Vilija Raubienė, Rimanta Pagirienė.

Knyga skirta Panevėžio mokytojų seminarijos bei vėliau mieste veikusių pedagogų rengimo įstaigų istorijai atskleisti, pristatyti jų absolventus, bei jose dirbusius mokytojus.

Sumanyta kaip Panevėžio kolegijoje 2015 m. vykusios konferencijos „Panevėžio mokytojų seminarijos reikšmė miesto kultūrai: tradicijos ir šiandiena“ pranešimų medžiaga, knyga sudarytojų iniciatyva išplėsta iki solidaus 400 puslapių gausiai iliustruoto, per 40 straipsnių talpinančio leidinio.

Peržiūrėti leidinio aprašymą elektroniniame kataloge

Visi leidiniai