Visi leidiniai

Kelio pradžia : Panevėžio apskrities Gabrielės Petkevičaitės-Bitės viešoji biblioteka 1921–1940 metais

Dokumentų rinkinys

Panevėžio apskrities Gabrielės Petkevičaitės-Bitės viešosios bibliotekos 95-erių metų sukakčiai skirtame leidinyje publikuojami dokumentai, nušviečiantys  1921–1940 m. veiklos laikotarpį: bibliotekos tarnybinis susirašinėjimas su valdžios ir kultūros įstaigomis, darbo planai ir ataskaitos, bibliotekinę, ūkinę, finansinę veiklą atspindintys dokumentai bei kai kurie duomenys apie tada dirbusius bibliotekininkus. Iš Lietuvos archyvų saugyklų ir to meto spaudos atrinkti dokumentai leis skaitytojui susidaryti kiek galima aiškesnį vaizdą apie to laikotarpio ne tik Panevėžio, bet ir kitų Lietuvos provincijos bibliotekų darbo organizavimo ir veiklos sąlygas, pavestų funkcijų vykdymą bei iškilusias problemas.

Leidinio sudarytojas – Raimundas Klimavičius.

Peržiūrėti leidinio aprašymą elektroniniame kataloge

Visi leidiniai