Visi leidiniai

Ketvirtasis pėstininkų Lietuvos Karaliaus Mindaugo pulkas

Monografija

Monografijos autoriaus tikslas – nušviesti pulko istoriją nuo jo sukūrimo iki likvidavimo, parodyti kokiomis sąlygomis ir kaip jis buvo formuojamas, aprašyti pirmąsias kovas ir visą jo nueitą kovų su raudonarmiečiais, bermontininkais ir lenkų kariuomene kelią, išryškinti pulko reikšmę ginant Vilnių – stabdant gen. L. Želigovskio vadovaujamos Lenkijos kariuomenės puolimą ir veržimąsi gilyn į Lietuvą, apžvelgti pulko raidą taikos metais, jo veiklą prasidėjus Antrajam pasauliniam karui, Lietuvą okupavus sovietinei kariuomenei, ir likvidavimo istoriją. Leidinys gausiai iliustruotas vertingomis nuotraukomis.

Peržiūrėti leidinio aprašymą elektroniniame kataloge

Visi leidiniai