Visi leidiniai

Klasikinės filologijos riteris Leonas Valkūnas

Vilniaus universiteto docento, literatūros tyrinėtojo ir vertėjo gyvenimas ir veikla

Knygoje pristatoma filologo docento Leono Valkūno, dirbusio VU Filologijos fakultete 1945–1987 m., gyvenimas ir veikla.

Turinyje autoriai: Irena Bilevičiūtė, Diana Bučiūtė, Dalia Dilytė, Izolda Geniušienė, Kęstutis Kaminskas, Rita Kubilienė, Audronė Kudulytė-Kairienė, Nadežda Malinauskienė, Daiva Mažiulytė, Dalia Melėnaitė, Antanas Rybelis, Alvinas Jonas Simsonas, Bonifacas Stundžia, Eugenija Ulčinaitė, Leonas Valkūnas, Leonas Valkūnas (jaunesn.), Vanda Veronika Valkūnienė, Regina Venckutė.

Peržiūrėti leidinio aprašymą elektroniniame kataloge

Visi leidiniai