Visi leidiniai

Knygnešys, 1864–1904

[T.] 5

Knygoje pateikiami knygnešių bei kitų kovotojų už lietuvišką spaudos atgavimą (spaudos leidėjų, bendradarbių) pačių arba kitų surašyti atsiminimai, skelbti periodinėje spaudoje iki 1944 metų.

Peržiūrėti leidinio aprašymą elektroniniame kataloge

Visi leidiniai