Visi leidiniai

Krinčino bažnyčios krikšto metrikų knygos

D. 3 : 1848–1910 m.

Krinčino Šventųjų apaštalų Petro ir Povilo bažnyčios krikšto metrikų knygų III tomas apima 62 ir pusės metų laikotarpiu devynias kirilikiniais rašmenimis parašytas knygas. Su autoriaus įvadiniu straipsniu „Žvilgsnis į XIX a. antros pusės – XX a. pradžios provincijos gyvenimą per krikšto metrikų knygų prizmę“.

Leidinį parengė Algimantas Krinčius (tikr. Algimantas Kaminskas).

Peržiūrėti leidinio aprašymą elektroniniame kataloge

Visi leidiniai