Visi leidiniai

Kunigas Alfonsas Lipniūnas

Monografijos apmatai

Knygoje remiantis amžininkų atsiminimais ir paties autoriaus liudijimais pasakojama apie kunigo, Štuthofo koncentracijos stovyklos kalinio Alfonso Lipniūno (1905 03 12 – 1945 03 28) gyvenimą ir veiklą.

Peržiūrėti leidinio aprašymą elektroniniame kataloge

Visi leidiniai