Visi leidiniai

Kupiškio krašto archeologinės ir mitologinės vertybės

Leidinį sudaro trys skyriai. Pirmasis skirtas archeologijos paminklams. Jame pateikiama informacija apie 12 piliakalnių, 5 kapinynus, 11 pilkapynų, 8 senkapius. Antrajame skyriuje aprašomi mitologijos paminklai: 2 Alkų salos, 2 alkakalniai, 2 mitologiniai kalnai, 1 mitologinė pelkė, 1 mitologinis akmuo. Trečiame skyriuje aprašomi medžiai – botaniniai gamtos paveldo objektai: 3 ąžuolai ir vinkšna.

Peržiūrėti leidinio aprašymą elektroniniame kataloge

Visi leidiniai