Visi leidiniai

Kupiškio miesto širdis – Lauryno Stuokos Gucevičiaus aikštė

Informaciniame kataloge publikuojami: architekto, prof., hum. m. dr. Jono Minkevičiaus straipsnis „Lauryno Stuokos-Gucevičiaus aikštės istorija ir architektūra“, archeologės dr. Andros Strimaitienės straipsnis „Archeologinių tyrimų rezultatai Kupiškio mieste, L. Stuokos-Gucevičiaus aikštėje“, chronologine tvarka pristatomos aikštės fotografijos, restauruoti ir konservuoti archeologiniai radiniai.

Peržiūrėti leidinio aprašymą elektroniniame kataloge

Visi leidiniai