Visi leidiniai

Kupiškis: kultūra ir istorija

Almanachas. 2014. Nr. 12

Naujausiame almanacho numeryje – krašto kaimų istorijos, Kupiškio bažnyčios statyba, tautininkų veikla tarpukariu, carinės represijos prieš 1863 m. sukilimo dalyvius, krašto žmonės autorių prisiminimuose – muziejininkas Adomas Petrauskas, mokytojas Jonas Šiliūnas, amatininkas Povilas Vosylis, nekrologai žymiems kraštiečiams bei kitos vertingos publikcijos.

Peržiūrėti leidinio aprašymą elektroniniame kataloge

Visi leidiniai