Visi leidiniai

Kupiškis

Naujausi moksliniai lokaliniai tyrimai

Monografijoje publikuojami straipsniai apie Kupiškio ir jo apylinkių geologinį pamatą, augmeniją, archeologinius radinius, istoriją, tautosaką, etninį paveldą, architektūrą. Dalis straipsnių skiriama įžymiems Kupiškio krašto žmonėms, dariusiems įtaką ne tik Kupiškio bet ir Lietuvos bei pasaulio kultūriniam ir moksliniam gyvenimui – semiotikos profesoriui Algirdui Juliui Greimui, Unei, Petrui, Vytautui ir Kaziui Babickams, Juozui Baltušiui, Henrikui Orakauskui ir kt. Aprašyta kultūros bei kitų įstaigų ir visuomeninių organizacijų veikla.

Peržiūrėti leidinio aprašymą elektroniniame kataloge

Visi leidiniai