Visi leidiniai

Kur dega vakarė žara

Almanachas

Panevėžiečių, meninio žodžio mylėtojų, kūrybos rinktinė. Savo kūrybą publikuoja autorės: Liuda Gintautaitė-Balabonienė, Valė Bilienė, Regina Rimšaitė-Bučinskienė, Gražina Stalionytė-Kirsnienė, Regina Užusienytė-Nevidonskienė, Zita Pranskevičiūtė, Liucija Brasaitė-Samkuvienė, Ona Jankevičiūtė-Striškienė, Ona Norbutaitė-Šerėnienė.

Peržiūrėti leidinio aprašymą elektroniniame kataloge

Visi leidiniai